Masz pytania?
 doradca@coachkariery.com
 +48 516 728 804

Coaching kariery

Coaching kariery jest odpowiedzią na potrzeby występujące w trakcie całego życia zawodowego. Udział w sesjach coachingowych wspomaga zarówno w rozwoju czy planowaniu zmiany, jak i w mierzeniu się z wyzwaniami codziennego życia zawodowego.

Coach kariery pracuje na realnych zasobach klienta, tj. wydobywa jego potencjał zawodowy w zakresie umiejętności, predyspozycji zawodowych, a następnie może go wspierać w osiąganiu różnorodnych celów, np.:

  • we właściwym zaplanowaniu rozwoju zawodowego
  • w planowaniu zmiany pracy i w świadomym zarządzaniu karierą zawodową
  • w ustaleniu nowych celów zawodowych
  • we wzmocnieniu motywacji do zmiany pracy, zawodu
  • reorientacji zawodowej, gdy klient odczuwa brak satysfakcji z pracy, motywacji czy doświadcza wypalenia zawodowego

Co zyskujesz, decydując się na coaching?

  • Uświadomienie potrzeb i możliwości w obszarze kariery zawodowej, w tym: audyt kariery, ustalenie celów zawodowych, opracowanie bilansu kompetencyjnego, zaplanowanie dalszego rozwoju osobistego
  • Umiejętność zdefiniowania własnych oczekiwań
  • Wsparcie w podjęciu decyzji: co dalej?
  • Profesjonalny przewodnik kariery zawodowej – drogowskazy kariery

.

referencje
Nasze referencje

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy skorzystali z naszego wsparcia...