Masz pytania?
 doradca@coachkariery.com
 +48 516 728 804

Top manager

„Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę.”
- Carlton Fisk

Jak utrzymać pozycję lidera na rynku pracy?

Top Managerowie, a zatem kadra zarządzająca i dyrektorska jest znacznie częściej narażona na utratę pracy niż specjaliści czy kierownicy liniowi. To osoby, które miewają znacznie dłuższe przerwy w zatrudnieniu lub przeciwnie - bardzo długie staże pracy w jednej organizacji.  Bywa też tak, że po latach pracy, realizując skutecznie i z pełnym zaangażowaniem cele biznesowe, tracą kontakt z rynkiem pracy, z trendami, mechanizmami i podmiotami, które na nim funkcjonują.

Pomimo, iż sami niejednokrotnie rekrutowali, nie potrafią zbudować swojej strategii poszukiwania pracy, autoprezentacji swoich mocnych i słabych stron, wyzwaniem staje się ocena szans, możliwości i zagrożeń. Bywa też tak, że nasi Klienci zwracają się do nas z potrzebą odbudowania „złamanej” kariery zawodowej, potrzebą swoistej antykariery, czy po prostu z koniecznością powrotu na rynek pracy. Co więcej, mało kto z kadry managerskiej wie, jak szukać pracy, gdy na portalach z ofertami pracy dominują ogłoszenia dla specjalistów.  Liderzy chcą wygrywać na rynku pracy, stąd potrzebują narzędzi i doradców, którzy pokażą jak być skuteczniejszym, by osiągać  zakładane cele.

Pracując na zasobach Klienta wspieramy Top Managerów w następujących obszarach:

  • Zdefiniowanie zasobów oraz skuteczności managerskiej oraz przełożenie jej na treść CV, autoprezentację podczas interview, czy na profil na LinkedIn
  • Ustalenie szans i zagrożeń na rynku pracy, zbudowanie dwóch torów zawodowych, w tym planu awaryjnego
  • Odbudowanie samooceny i postawy managerskej
  • Opracowanie skutecznej strategii poszukiwania pracy,obejmującej aktualne trendy rynkowe, jak i bestpractices stosowane przez innych Top Mangerów
  • Zbudowaniu wizerunku na rynku pracy- personal branding, żeby wykreować potrzebę zatrudnienia kompetencji i doświadczeń Klienta
  • Wyposażenie w narzędzia komunikacji z rynkiem pracy: CV, list motywacyjny, wirtualne wizytówki i profil na LinkedIn

         

Ćwiczenie rozwojowe – definiowanie szans zawodowych -  opracuj  swoją analizę SWOT

Zarządzając organizacją czy podległym obszarem, być może niejednokrotnie stykałeś się z analizą SWOT. Dziś przyszedł czas na wykonanie tej analizy dla siebie, byś potrafił efektywniej budować swoją markę osobistą.

Krok 1: wypisz wszystkie swoje mocne strony

Krok 2: wypisz wszystkie swoje słabe strony

Krok 3: zdefiniuj swoje szanse na rynku pracy

Krok 4:  wylistuj zagrożenia, jakie dostrzegasz.

A teraz przeanalizuj wzajemne powiązania między tymi czterema elementami, odpowiadając na następujące pytania:

  • Czy ta mocna strona pomoże mi wykorzystać daną szansę?
  • Czy ta mocna strona pozwoli mi zniwelować zagrożenia?
  • Czy ta słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania szansy?
  • Czy ta słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

Co odkryłeś podczas realizacji tego ćwiczenia?

Sprawdź też:

SKUTECZNE CV

START ZAWODOWY

SZUKAM PRACY

ZMIANA ZAWODU

ROZMOWA REKRUTACYJNA

referencje
Nasze referencje

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy skorzystali z naszego wsparcia...