Masz pytania?
 doradca@coachkariery.com
 +48 516 728 804

Zasady pisania listu motywacyjnego

Jak napisać list motywacyjny?

jak napisać list

Bywa, że niektórzy pracodawcy wymagają przesłania CV wraz z listem motywacyjnym. Jak się za to zabrać, by nie powielić informacji z życiorysu, a by zasilić go odpowiednią treścią, która będzie interesująca dla potencjalnego pracodawcy? Jak wzbudzić zainteresowanie swoją kandydaturą?

Jak sama nazwa tego dokumentu wskazuje, przede wszystkim istotne jest, by zawrzeć w liście informacje:

o swojej motywacji do pracy na wskazanym stanowisku pracy,

- o tym, dlaczego chcesz pracować u tego konkretnego pracodawcy,

- o spójności Twojego profilu zawodowego z wymaganiami pracodawcy.

A zatem, zanim zaczniesz pisać list, najpierw się do tego przygotuj i zastanów dobrze, dlaczego chciałbyś pracować w tej organizacji. Co takiego pociągającego jest w perspektywie pracy u tego pracodawcy i na tym konkretnym stanowisku pracy. Spisz wszystkie swoje refleksje. Każdy pracodawca chciałby zatrudnić osoby, które naprawdę są zainteresowane pracą na jego rzecz, które będą chciały stanowić część tej społeczności w perspektywie raczej długoterminowej. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta firma jest rzeczywiście dla mnie i dlaczego tak sądzę? A potem pomyśl, co będzie przekonujące dla pracodawcy?

W kolejnym kroku przeanalizuj stronę internetową potencjalnego pracodawcy, poczytaj o samej firmie, branży, opiniach na temat jej produktów czy usług. Na stronie korporacyjnej, w zakładce kariera, zwróć uwagę, na jakie kompetencje kładzie nacisk firma w codziennym funkcjonowaniu, jakie wartości są dla niej ważne, jaką ma wizję, misję, jak opisuje swoją kulturę organizacyjną. Coraz częściej te opisy nie pozostają daleko w tyle za tym, co się dzieje wewnątrz organizacji, ponieważ coraz częściej spółkom zależy na zatrudnianiu takich ludzi, którzy będą pasowali do tego klimatu organizacyjnego, do tej społeczności zawodowej, do tych osobowości, które będą ze sobą współpracować. U jednego z moich klientów rekrutacyjnych, jeden z etapów procesu rekrutacyjnego polegał na spotkaniu się kandydata ze współpracownikami, z którymi będzie na co dzień pracował manager. Osoby te mogły zadać mu pytania i odwrotnie, a następnie mogli wspólnie stwierdzić, czy rzeczywiście do siebie pasują i czy będzie się im dobrze kooperowało.

Następnie, wypisz wszystkie punkty wspólne pomiędzy pracodawcą i Tobą, które udało Ci się odnaleźć. Być może to jest otwartość na innowacje, na zmiany albo silna orientacja na jakość? Potem porównaj wymagania opisane w treści ogłoszenia i wskaż swoje mocne strony w odniesieniu do tych oczekiwań. Które z tych wymagań spełniasz i jak to się objawia? Np. pracodawca pisze, iż wymaga umiejętności pracy w zmiennym środowisku pracy. A Ty chętnie uczestniczysz w zmianach wdrażanych w pracy, sam generujesz pomysły, co jeszcze zmienić bądź udoskonalić, albo potrafisz pracować bez konkretnych wytycznych, wskazówek, gdy wszystko wokół w firmie się zmienia i osiągasz przy tym uzgodnione cele oraz realizujesz zadania – już masz następny punkt wspólny, do którego warto się odnieść w treści listu motywacyjnego.

Teraz pora, aby te wszystkie notatki przetworzyć na treść listu motywacyjnego, podkreślając dlaczego to właśnie Ciebie pracodawca powinien zatrudnić, odnosząc się do konkretnych argumentów, które zebrałeś w notatkach. Niezwykle ważne są konkrety, a nie ogólne sformułowania, które powielają wszyscy kandydaci do pracy. W liście motywacyjnym pokaż siebie, swoją osobowość, zaprezentuj swoje konkretne doświadczenia, daj pracodawcy argumenty ze swojego życia zawodowego a może nawet osobistego?

Pamiętaj także, by komponując list motywacyjny:

podkreślać swoje mocne strony, przewagi konkurencyjne oraz swoją skuteczność w działaniu – list motywacyjny ma być mocno zindywidualizowany i prezentować przede wszystkim Ciebie, a nie bazować na ogólnikach, którymi posługują się wszyscy kandydaci (no dobra, może większość);

stosować wytłuszczenia, podkreślenia, w ten sposób zwracasz rekruterowi uwagę na najistotniejsze treści;

nie przepisywać treści zawartych w CV, to dokument komplementarny do życiorysu a nie powielający te same informacje, które już zamieściłeś w życiorysie;

nie przekraczać 1 strony – ważna jest jakość informacji a nie ilość;

zachować ten sam format, czcionkę i kolorystykę, co w CV.

Pamiętaj, że istotą tego dokumentu jest pokazanie pracodawcy, co Cię motywuje do zmiany pracy, co więcej, warto byś także rozbudził motywację pracodawcy do spotkania właśnie z Tobą. 

WRÓĆ DO BAZY WIEDZY

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ 

referencje
Nasze referencje

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy skorzystali z naszego wsparcia...