Masz pytania?
 doradca@coachkariery.com
 +48 516 728 804

Kim jest pracownik przyszłości?

Kim jest pracownik przyszłości? Za co jesteś odpowiedzialny myśląc o swojej przyszłości zawodowej?

kim jest pracownik przyszłości

Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby, które mają wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać swoje kompetencje, jakie zawody wybierać, by na zmieniającym się rynku pracy móc wciąż być atrakcyjnym dla pracodawców oraz by utrzymywać satysfakcję, z tego, co się robi. Czasem są to osoby, które pomysłów na przyszłość nie mają żadnych, a czasem tak wiele, że trudno im się zdecydować na konkretny cel zawodowy. Młodzi ludzie także mają coraz więcej dylematów, jakie kierunki edukacji wybrać, by nie zmarnować kilku kolejnych lat życia, na naukę czegoś, z czego potem nie skorzystają w życiu zawodowym. Jak wobec tego dokonać właściwych wyborów? Jakie działania podjąć? Wszak „Odpowiedzialni jesteśmy także za to, czego nie robimy”*.

Żyjąc w dzisiejszych czasach, mamy niebywałą okazję obserwować na co dzień czwartą rewolucję technologiczną, w którą wchodzi nasz świat, to rewolucja wkraczająca w nasze stanowiska pracy, jak i do codziennego życia. Dynamicznie zmieniają się potrzeby rynku pracy, a zatem i od pracowników oczekuje się nowych umiejętności. Na ile więc twoje dzisiejsze wybory zawodowe, pomogą ci efektywnie pracować za 5 – 10 lat? A jeśli jeszcze nie pracujesz, jesteś uczniem, studentem, to czy wiesz, jakie kierunki edukacji wybrać, by podążać za potrzebami pracodawców i zmieniającym się światem? Wiele ważnych instytucji mierzy się z prognozami rynku pracy, by móc zbudować wartościowe perspektywy rozwoju zarówno dla ludzi, jednostek, jak i dla biznesu, instytucji edukacyjnych i rządowych. Zebrałam te informacje dla Ciebie i oto kilka przykładów wniosków badawczych, które wskazują na to, jak będzie wyglądała przyszłość dzisiejszych zawodów:

 • ekonomiści z Oxfordu, C. Osborne i M. Frey, obserwując rynek amerykański, doszli do wniosku w swoich badaniach, że aż 47% zawodów zarówno fizycznych, jak i umysłowych, zostanie zastąpionych w najbliższych latach przez roboty, maszyny, algorytmy;
 • badacze z OECD uważają, że 10% zawodów zostanie wyeliminowanych w nadchodzących latach;
 • raport Word Economic Forum z 2018 r., stwierdza, że zniknie 75 mln miejsc pracy, za to pojawi się aż 133 mln nowych miejsc pracy, co będzie związane z pojawieniem się zupełnie nowych zawodów;
 • spółka Pearson wraz Nestą i Oxford Martin School, przeprowadzili badania, prognozujące trendy na 2030 rok, z których wynika, że 10% osób wykonuje dziś zawód, na który popyt będzie ciągle rósł, 70% pracowników pozostanie w swoich zawodach w 2030 roku, lecz zmieni się sposób wykonywania przez nich dotychczasowych zadań, a około 20% osób straci pracę z powodu automatyzacji.

Prawda jest taka, że mało kto jest w stanie zbudować wiarygodne i długoterminowe prognozy dotyczące rynku pracy. Jedno jest pewne, transformacja cyfrowa przyniesie zmiany na rynku pracy, także w obszarze stanowisk pracy, niektóre z nich znikną, natomiast prognozy niosą także pozytywny przekaz - pojawią się nowe role zawodowe.

Jak wobec tego zarządzić swoją karierą zawodową, by nie dać się wyeliminować z rynku pracy? Przede wszystkim warto się dobrze przygotować do zmian zawodowych. Po pierwsze, zacznij od uświadomienia sobie swoich talentów, zdolności, umiejętności. Bez wiedzy na temat tego, w czym jesteś świetny, jakie zadania, aktywności sprawiają ci przyjemność, za co cenią cię inni, a także bez świadomości tego, co w życiu jest dla ciebie ważne, jakimi wartościami, zasadami się kierujesz, będzie trudno dokonać właściwych wyborów zawodowych. Po drugie, trzeba podążać za trendami branżowymi, nowinkami zawodowymi, potrzebami pracodawców, biznesu i ludzi. Warto wiedzieć w jakim kierunku rynek branżowy się rozwija, jakie umiejętności będą potrzebne na twoim stanowisku. Po trzecie trzeba rozumieć także oczekiwania pracodawców wynikające z postępu technologicznego i rozwoju rynku pracy oraz zawodów. A po czwarte, trzeba z tej wiedzy wyciągnąć wnioski i rozwijać swoje kompetencje we właściwym kierunku.

W zasadzie wszyscy badacze są tego samego zdania, że coraz istotniejsze znaczenie będą miały 3 grupy kompetencji, które dają nam przewagę nad robotami:

 1. Kompetencje techniczne i cyfrowe
 2. Kompetencje społeczne
 3. Kompetencje poznawcze.

Umiejętności techniczne będą się wiązały z umiejętnościami obsługi nowych programów, systemów, narzędzi, to także umiejętności informatyczne, programistyczne, coraz szerzej wymagane na rynku pracy.

Kompetencje społeczne dotyczą sfery naszego funkcjonowania w społeczeństwie, tj.: umiejętność współpracy z innymi, inteligencja emocjonalna, zdolności negocjacyjne, zarządzanie ludźmi. Jednostki, by odnaleźć się na nowym rynku pracy, powinny umieć myśleć samodzielnie, a działać grupowo.

Z kolei kompetencje poznawcze wiążą się z umiejętnością rozwiązywania złożonych problemów, myśleniem logicznym i krytycznym, zdolnościami analitycznymi, kreatywnością, pomysłowością czy innowacyjnością.

Obserwując rynek pracy, jako coach kariery, haerowiec i rekruter, przemawia do mnie zestawienie kompetencji przyszłości, opracowane przez Institute For The Future, przy Uniwersytecie w Phoenix w USA. W raporcie Future Work Skills, opisali 10 kompetencji przyszłości. Oto one:

 1. Sense – making: zdolność do odkrywania, ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić.
 2. Social intelligence: inteligencja społeczna, czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.
 3. Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.
 4. Cross-cultural competency: kompetencje kros-kulturowe, czyli zdolność do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
 5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).
 6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów, czyli nie tylko publikowanie postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z umiejętności, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.
 7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana, jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.
 8. Design mindset: myślenie projektowe, czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.
 9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
 10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu.

O nowych kompetencjach, których poszukują i będą poszukiwać pracodawcy, pisałam także na blogu w tym poście.

Z powyższych informacji można wyciągnąć wiele wniosków, lecz ja chcę podkreślić jeden: zmiana kompetencji, rozwój umiejętności nie dotyczy tylko osób zajmujących stanowiska pracy, które są zagrożone zastąpieniem przez cyfryzację. Postęp technologiczny wymaga jednocześnie rozwoju umiejętności od osób, których zawody zostaną utrzymane, ponieważ ich sposób pracy będzie inny w najbliższych latach. 

A zatem, za co Ty czujesz się odpowiedzialny dziś, by móc utrzymać się w przyszłości na rynku pracy? Co uważasz za swoje mocne strony? Których kompetencji ci brakuje, by utrzymać się w swojej roli zawodowej? Jakie kompetencje planujesz rozwijać? Które z wyżej wymienionych umiejętności wpisujesz do CV i w profilu na LI? 

Zaplanuj już dziś, nad którymi umiejętnościami chcesz pracować, ponieważ pracownik przyszłości, to przede wszystkim osoba zdolna do uczenia się przez całe życie. 

WRÓĆ DO BAZY WIEDZY

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ 

*autor: Laozi

Inspiracje do napisania tego artykułu:

https://www.delab.uw.edu.pl/kompetencje-przyszlosci/

https://futureskills.pearson.com/#/welcome-video

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/Skill%20shift%20Automation%20and%20the%20future%20of%20the%20workforce/MGI-Skill-Shift-Automation-and-future-of-the-workforce-May-2018.ashx

http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

referencje
Nasze referencje

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy skorzystali z naszego wsparcia...