Masz pytania?
 doradca@coachkariery.com
 +48 516 728 804

DYREKTOR DS. PROCESÓW & MIS

Pracodawcą jest międzynarodowa i stabilna instytucja finansowa. Miejsce pracy: Warszawa. 

Za co będziesz odpowiadać?

  • Aktywny udział w identyfikacji głównych wyzwań w obszarze relacji z Klientem
  • Udział w budowaniu strategii zarządzania procesowego, road maps głównych inicjatyw oraz ich wdrożeń
  • Odpowiedzialność za prowadzone analizy procesowe i rekomendowanie zmian na ich podstawie
  • Wdrażanie praktyk zarządzania procesami, promocja kultury ciągłego doskonalenia, lean management
  • Utrzymanie i rozwój raportowania dla obszaru Relacji z Klientem
  • Odpowiedzialność za pomiary wydajności oraz współpraca przy planowaniu zasobów na potrzeby Operacji i Obsługi Klienta
  • Identyfikacja i zarządzanie wdrażaniem projektów automatyzacji i robotyzacji procesów (z wykorzystaniem RPA)
  • Ścisła współpraca z wewnętrznymi partnerami biznesowymi (m.in. działami Operacji i Obsługi Klienta, IT i hurtownią danych oraz z działem Kontrolingu)
  • Zarządzanie 20-osobowym zespołem ekspertów
  • Raportowanie do Członka Zarządu

  Jak zaaplikować?

  Prześlij swoje CV via: Aplikuję!

  artificial-intelligence-3382507_1280

  Pracodawca oferuje:

  • Zadaniowy czas pracy i możliwość pracy w systemie hybrydowym
  • Udział w inicjatywach rozwojowych – możliwość poznawania na bieżąco zmieniającej się rzeczywistości
  • Wirtualny asystent do załatwiania spraw osobistych, wymagających czasu
  • Kafeteryjny system motywacyjny, opieka medyczna, wsparcie psychologa, sekcje sportowe, ubezpieczenie grupowe
  • Bonus roczny

  Czego będziesz potrzebować?

  • Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży finansowej
  • 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ekspertów
  • Zdolności analityczne, pasja w kierunku pracy z danymi, wyciągania wniosków oraz budowania rekomendacji
  • Praktyka w sprawnej identyfikacji potrzeb biznesowych, we wdrażaniu usprawnień procesowych
  • Doświadczenie w zarzadzaniu złożonymi projektami z wieloma interesariuszami
  • Zdolności przywódcze, umiejętność współpracy z ludźmi, skuteczna komunikacja
  • Swoboda w definiowaniu oraz priorytetyzacji celów i dbałość o ich skuteczną realizację
  • Proaktywna postawa, inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność
  • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i wypracowywania rozwiązań cross zespołowych
  • Płynna komunikacja w języku angielskim 

  referencje
  Nasze referencje

  Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy skorzystali z naszego wsparcia...