„Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę.”

- Carlton Fisk

 

Top Manager

Top Managerowie, a zatem kadra zarządzająca i dyrektorska jest znacznie częściej narażona na utratę pracy niż specjaliści czy kierownicy liniowi. To osoby, które miewają znacznie dłuższe przerwy w zatrudnieniu lub przeciwnie - bardzo długie staże pracy w jednej organizacji.  Bywa też tak, że po latach pracy, realizując skutecznie i z pełnym zaangażowaniem cele biznesowe, tracą kontakt z rynkiem pracy, z trendami, mechanizmami i podmiotami, które na nim funkcjonują. Pomimo, iż sami niejednokrotnie rekrutowali, nie potrafią zbudować swojej strategii poszukiwania pracy, autoprezentacji swoich mocnych i słabych stron, wyzwaniem staje się ocena szans, możliwości i zagrożeń. Bywa też tak, że nasi Klienci zwracają się do nas z potrzebą odbudowania „złamanej” kariery zawodowej, potrzebą swoistej antykariery, czy po prostu z koniecznością powrotu na rynek pracy. Co więcej, mało kto z kadry managerskiej wie, jak szukać pracy, gdy na portalach z ofertami pracy dominują ogłoszenia dla specjalistów.  Liderzy chcą wygrywać na rynku pracy, stąd potrzebują narzędzi i doradców, którzy pokażą jak być skuteczniejszym, by osiągać zakładane cele.

Coach kariery pracując na zasobach Klienta może wspiera Top Managerów w następujących obszarach:

 

- zdefiniowanie zasobów oraz skuteczności managerskiej oraz przełożenie jej na treść CV, autoprezentację podczas interview, czy na profil na LinkedIn;

- ustalenie szans i zagrożeń na rynku pracy, zbudowanie dwóch torów zawodowych, w tym planu awaryjnego;

- odbudowanie samooceny i postawy managerskej;

- opracowanie skutecznej strategii poszukiwania pracy, obejmującej aktualne trendy rynkowe, jak i best practices stosowane przez innych Top Mangerów;

- zbudowaniu wizerunku na rynku pracy- personal branding  by wykreować potrzebę zatrudnienia kompetencji i doświadczeń Klienta;

- wyposażenie w narzędzia komunikacji z rynkiem pracy: CV, list motywacyjny, wirtualne wizytówki i profil na LinkedIn;

 

Ćwiczenie rozwojowe – Definiowanie szans zawodowych: Opracuj swoją analizę SWOT:

 

Zarządzając organizacją czy podległym obszarem, być może niejednokrotnie stykałeś się z analizą SWOT. Dziś przyszedł czas na wykonanie tej analizy dla siebie, byś potrafił efektywniej budować swoją markę osobistą.

 

Krok 1: wypisz wszystkie swoje mocne strony;

Krok 2: wypisz wszystkie swoje słabe strony;

Krok 3: zdefiniuj swoje szanse na rynku pracy;

Krok 4:  wylistuj zagrożenia, jakie dostrzegasz.

 

A teraz przeanalizuj wzajemne powiązania między tymi czterema elementami, odpowiadając na następujące pytania:

- czy ta mocna strona pomoże mi wykorzystać daną szansę?

- czy ta mocna strona pozwoli mi zniwelować zagrożenia?

- czy ta słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania szansy?

- czy ta słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

 

Co odkryłeś podczas realizacji tego ćwiczenia?

 

 

Coach Kariery

“Twoje dzieło, to nie tylko to co robisz, lecz to, co pozostawiasz po sobie innym. Jednym z wymagań, aby osiągnąć trwały sukces, to nauczyć drugiego człowieka i inspirować go w dążeniu do osiągnięcia jego marzenia”

Skontaktuj się z nami

83.com.pl strony internetowe